Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

Cách tăng tốc Firefox hiệu quả

Phần 1

1. Nhập vào thanh địa chỉ about:config nhấn đồng ý để vào.

2. Tìm với từ khóa network.http.pipelining và click đúp lên dòng này để chuyển nó thành true.

3. Click đúp vào dòng network.http.pipelining.maxrequests và đổi thành 15
.
4. Click phải vào khoảng trống bên dưới chọn New trong menu.

5. Click integer và nhập vào nglayout.initialpaint.delay

6. Sau đó nhập là 0 và khởi động lại trình duyệt Firefox

Phần 2

1. Tiếp tục gõ about:config để vào phần cấu hình.

2.
 Nhập vào khung tìm kiếm Filter là Connection

3.
 Thay đổi giá trị của các dòng được tìm thấy lên gấp đôi, ví dụ 6 ~~> 12, 8 ~~> 16... bằng cách click đúp vào từng dòng một.

Giờ thì khởi động lại và cảm nhận thay đổi, đã kiểm chứng 

P/s: Nếu cảm thấy không ổn thì có thể làm ngược lại để phục hồi hiện trạng 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét