Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2013

Quà Tặng Cuộc Sống_Phần 4


[id][Sự dịu dàng nguy hiểm];http://www.youtube.com/watch?v=n1V1aoZO7Ao|[Chuyến tàu của lòng dũng cảm];http://www.youtube.com/watch?v=GsmFlfJcNPY|[Vỡ đê];http://www.youtube.com/watch?v=dVxu_qKl-90|[Biết cách thị uy];http://www.youtube.com/watch?v=0WV-S1cuANs|[Người nào nghề ấy];http://www.youtube.com/watch?v=nVcyPVNDRWs|[Cuộc trốn chạy của con sâu];http://www.youtube.com/watch?v=pq4BJb3vnLc|[Tôi sẽ sửa giầy giúp ngài];http://www.youtube.com/watch?v=_SE6u4G_w8g|[Chuyện đam mê tiếng đàn của phú ông];http://www.youtube.com/watch?v=vh1nZvEEbXs|[Hai con dê];http://www.youtube.com/watch?v=Be6m8uXC2b8|[Tình yêu thực sự];http://www.youtube.com/watch?v=uCCBXLcOjg8|[Ếch và chuột];http://www.youtube.com/watch?v=PBRY2x4fj2k|[Mùi hương lạ];http://www.youtube.com/watch?v=lRXi1rh53_A|[Lừa đội lốt sư tử];http://www.youtube.com/watch?v=15w0CH_jT7I|[Sư tử con học tài];http://www.youtube.com/watch?v=XKGM62eZ6zo|[Vị tể tướng diễn kịch];http://www.youtube.com/watch?v=UOyfvBuVvi8|[Cách hay để bắt khỉ];http://www.youtube.com/watch?v=mxQJxeNWFrk|[Sư tử kiểm tra công việc của sói];http://www.youtube.com/watch?v=fQVuSiTOAJE|[Những lời nịnh hót];http://www.youtube.com/watch?v=Wkgvkv_AgxU|[Sói già và cừu non];http://www.youtube.com/watch?v=ZS0xs-I39FA|[Sự giúp đỡ đúng lúc];http://www.youtube.com/watch?v=QJ_NaLJ6rN8|[Tin lời nói dối];http://www.youtube.com/watch?v=OppLPgYVLbo|[Rùa và thỏ];http://www.youtube.com/watch?v=Kkj7YI1c6HU|[Chia ngựa];http://www.youtube.com/watch?v=49iY0cR7ISM|[Quạ và cáo];http://www.youtube.com/watch?v=rGc6_0DU--s|[/id]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét