Thứ Ba, 22 tháng 1, 2013

Xóa khoảng trống sau khi ẩn tiêu đề blog mà nó để lại

Sau khi ta tiến hành thủ thuật ẩn tiêu đề của blog để chèn banner động và thêm tiện ích cho header thì nó sẽ để lại khoảng trống giữa thanh điều hướng(navbar) và thanh menu khoảng hơn 100px.Muốn bỏ đi khoảng trống này ta thực hiện như sau:
Vào Thiết kế chọn chỉnh sửa HTML(Mở rộng tiện ích)tiếp theo bấm cặp phím Ctrl+F để mở hộp tìm kiếm và gõ vào nó dòng chữ 'header' id rồi nhấn Enter, bạn sẽ thấy trên khung lớn có dòng

<b:section class='header' id='header' showaddelement='yes'>
<b:widget id='Header1' locked='true' title='DautoCrazy.Blog (Tiêu đề)' type='Header'>


Tại hàng  ( Header1 ) các bạn đổi thành  ( Header3 )  ,và (locked='true' đổi nó thành  locked='false'
lưu lại (và nó sẽ hỏi một câu  "bạn có muốn dữ 1 tiện ích con ....."bạn chọn xóa tiện ích con)

Sau đó vào Bố cục click chỉnh sửa tiêu đề blog chọn xóa bỏ
Khoảng trống sẽ mất
Cảm thấy không ổn thì tiến hành làm ngược lại :D
Nghĩa là lại đổi (header3) thành (header1) và false thành true tiện ích tiêu đề blog lại tồn tại

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét