Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2013

Quà Tặng Cuộc Sống-Phần 2

[id][Chiếc Hộp Màu Vàng];http://www.youtube.com/watch?v=PGIvM8JmNzo|[Mẹ lạnh lắm phải không];http://www.youtube.com/watch?v=Qy8k0oyPpLQ|[Những vết đinh];http://www.youtube.com/watch?v=KvDhU7_qAfE|[Cách nhìn của trẻ];http://www.youtube.com/watch?v=RZ3WZooF5vU|[Hãy đặt ly xuống];http://www.youtube.com/watch?v=Klp0kzSJOtw|[Thần Núi Sẽ Cứu Tôi];http://www.youtube.com/watch?v=XMokewlg_1w|[Bí Quyết Để Có Niềm Vui];http://www.youtube.com/watch?v=7bO20KPOchI|[Chiếc Bình Nứt];http://www.youtube.com/watch?v=6VlVGPnmQPw|[Lời Hứa];http://www.youtube.com/watch?v=OoWxOIuf2MQ|[Ba người khách];http://www.youtube.com/watch?v=kwrCeHWF02w|[Bức Chân Dung];http://www.youtube.com/watch?v=TzzLaQlFel8|[Chiếc Giày Đánh Rơi Của Một Thương Gia];http://www.youtube.com/watch?v=LYz9-vMz14U|[
Vai kịch cuối cùng];http://www.youtube.com/watch?v=uSheCCsdVGc|[Giờ mới thực sự chết];http://www.youtube.com/watch?v=E052KpgnGUQ|[/id]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét