Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2013

Quà Tặng Cuộc Sống_Phần 3


[id][Miếng đất sét và tách trà quý];http://www.youtube.com/watch?v=QFfzalb0NOY|[Khung Cửa Lấp Lánh ];http://www.youtube.com/watch?v=fqLALRQfq70|[Những Cái Lỗ];http://www.youtube.com/watch?v=PeSUSs59V-8|[Hại chính mình];http://www.youtube.com/watch?v=PHzOoX7yrj8|[Sao băng màu nhiệm];http://www.youtube.com/watch?v=a6X2GNajmEI|[Bay lên từ vực thẳm];http://www.youtube.com/watch?v=j0Eey3ZARUw|[Bức họa chân dung Anhxtanh];http://www.youtube.com/watch?v=Z9NgHhss6R8|[Hai tấm vé bóng đá];http://www.youtube.com/watch?v=GF3Je1Nj1Zg|[Tai họa từ những bông hoa];http://www.youtube.com/watch?v=H7tb8qTXtSQ|[/id]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét