Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

Quà Tặng Cuộc Sống_Phần 5

[id][Lừa gà trống và sư tử];http://www.youtube.com/watch?v=vGTu_KSMUSY|[Thỏ và chim cu];http://www.youtube.com/watch?v=RCX8pNt-O4w|[Mặc áo da lộn trái];http://www.youtube.com/watch?v=iS-Nj2jGDOQ|[Được tha thứ];http://www.youtube.com/watch?v=pxdeu-dEbuw|[Cây sồi và cây liễu];http://www.youtube.com/watch?v=uoS5Sv3n4nw|[Âm mưu của sói xám];http://www.youtube.com/watch?v=j6wqbtYnb8c|[Lừa chở tượng thần];http://www.youtube.com/watch?v=tQkIGCs9xtc|[Cáo và sơn dương];http://www.youtube.com/watch?v=bTQQHQbeIpE|[Mèo nuôi chuột];http://www.youtube.com/watch?v=zmneT_eoAyU|[Cái giá của sự trả thù];http://www.youtube.com/watch?v=4BognaxksbI|[Quạ đen ngông cuồng];http://www.youtube.com/watch?v=Svztk1H96sQ|[Lý sự cùn];http://www.youtube.com/watch?v=SH15vmenWLo|[Bên đường có cây thần];http://www.youtube.com/watch?v=q4IKO58d-t4|[Bình sắt và bình sứ];http://www.youtube.com/watch?v=ALR9c2frsZc|[Chú dơi thông minh];http://www.youtube.com/watch?v=XAVLPFkt8KY|[Alexander hỏi đường];http://www.youtube.com/watch?v=NefP4pHLE28|[Bé xé ra to];http://www.youtube.com/watch?v=ZVPvESMDYF0|[Một bí quyết thành công];http://www.youtube.com/watch?v=5Jd_HIQTegA|[Đôi cánh];http://www.youtube.com/watch?v=5zTOqXdnXGA|[Rùa con học bay];http://www.youtube.com/watch?v=LifHf7LjtXI|[Chú cá không có bong bóng];http://www.youtube.com/watch?v=EySbrs1EYbQ|[/id]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét