Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

Chia Bài Viết Thành 2 Cột

Để chia bài viết, hình ảnh, nhạc... thành hai cột thì coppy code dưới vào bài viết.

Code:
<table><tr>
<td> Nội dung cột thứ nhất</td>
<td>Nội dung cột thứ hai</td>
</tr></table>
Còn muốn chia bài viết, hình ành...thành nhiều cột thì coppy code dưới.

Code:
<table><tr>
<td><table><tr>
<td> Nội dung cột thứ nhất</td>
<td>Nội dung cột thứ hai</td>
</tr></table></td>
<td><table><tr>
<td> Nội dung cột thứ ba</td>
<td>Nội dung cột thứ tư</td>
</tr></table></td>
</tr></table>

--------------

Mẹo nhỏ cho các bạn lấy code nội dung chèn vào code phần nội dung: Cái này rất đơn giản bạn vào phần viết bạn hoặc khung cm tại các ent
các bạn viết nội dung muốn cho vào từng phần rồi check nút HTML ở góc trái
khung soạn thảo là có code HTML thôi, làm tương tự với nội dunng của các cột còn lại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét