Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012

Làm đẹp phần bài đăng blogspot

 Footer của bài viết có chứa tiện ích như : Người đăng, thời gian post bài, nhãn, comment... Các bạn có thể chỉnh sửa chúng theo ý mình cho blog của bạn như thay chữ mặc định thành chữ khác hoặc bằng hình ảnh. Để làm được các bạn xem bài đăng dưới.Việc chỉnh sửa có thể làm như cách sau : vào Phần tử trang -> Tìm đến tiện ích "Bài đăng trên blog" và click vào Edit (chỉnh sửa) -> và một hộp thọai hiện ra, và bạn có thể chỉnh sửa theo ý mình (xem hình bên dưới)
Bây giờ bắt đầu chỉnh sửa chi tiết

     1. Tên tác giả (người đăng bài viết)
- Để thay đổi tên người đăng bài viết bạn làm như sau : Vào Bảng điều khiển-> Chỉnh sửa Hồ sơ -> Tên Hiển thị -> Thay Đổi Tên và lưu lại.

- Tuy nhiên bạn muốn hiển thị với tên khác, bạn có thể chỉnh sửa trong template. Để làm điều này, bạn vào Thiết kế -> Chỉnh sửa code HTML -> Chọn mở rộng tiện ích -> tìm đến dòng code sau :

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét