Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

Code tạo lọ hoa động rất đẹpCode:

<p align="center"><embed src=
"http://d.violet.vn/uploads/resources/597/hoa.swf" width="180"height="250" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" allowscriptaccess="never"></p>
DEMO

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét