Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2012

CODE CHÈN HÌNH NỀN CHO TỪNG BÀI VIẾT

Để chèn hình nền cho một bài viết các bạn dung code nầy nhé:
<TABLE style="BORDER-BOTTOM: #006600 1px solid; BORDER-LEFT: #006600 1px solid; WIDTH: Wpx; BACKGROUND: url(Link ảnh nền bài viết); BORDER-TOP: #006600 1px solid; BORDER-RIGHT: #006600 1px solid" cellSpacing=0 cellPadding=0 align=center>
<TBODY>
<TR>
<TD style="BACKGROUND: url(Link ảnh đầu bài) no-repeat center top">
<DIV style="HEIGHT: Hpx"></DIV>
<DIV style="BORDER-BOTTOM: transparent 50px solid; BORDER-LEFT: transparent 20px solid; BORDER-TOP: transparent 20px solid; BORDER-RIGHT: transparent 20px solid"><DIV align=left><FONT style=" FONT-STYLE: italic; FONT-FAMILY: Georgia; FONT-WEIGHT: bold; COLOR: #Mã màu ; FONT-SIZE: 14px"> Nội dung bài viết</FONT></DIV><BR>


Chú thích:Các bạn thay W bằng chiều ngang ảnh nhé (Theme 1 cột chiều ngang nầy không được quá 850px, 2 cột thì không quá 650px, 3 cột thì không quá 400px, các bạn nên resize ảnh đúng kích thước sẽ đẹp hơn)

Thay H bằng chiều cao Ảnh đầu trang.

Nếu entry là một bài thơ các bạn muốn căng giữa thì thay left bằng center nhé.

Phần <FONT style=" FONT-STYLE: italic; FONT-FAMILY: Georgia; FONT-WEIGHT: bold; COLOR: #Mã màu ; FONT-SIZE: 14px"> là thuộc tính cho chữ trong entry.

Thay Nội dung bài viết vào phần Nội dung bài viết. (Nội dung dài hay ngắn đều được)
Cách đăng:Chọn Trình soạn thảo HTML(Mũi tên đỏ)

Paste code vào sau đó chọn lại Trình soạn thảo văn bản trực quan (Mũi tên xanh)

Sau đó đăng như bài viết bình thường

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét