Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Sao rơi Sao băng cho Blog


Các bạn muốn chèn Flasst vào phần bamber cho blog nhưng chư có cách, cách sau tương đối đơn giản chỉ cần chèn thẳng vào tiện ích HTML là được

Demo bạn có thể thấy khi xem bài viết này ngay tại trang này
Cách làm: vào Thiết Kế -> Phần tử trang -> Thêm tiện ích -> HTML/JavarScrip và dán code bên dưới vào
1code sao rơi
<div id=html1 align=center ><DIV id=Layer2 
style="Z-INDEX: 1; LEFT: 0px; WIDTH: 0px; POSITION: absolute; TOP: 0px; HEIGHT: 1px; CENTER: 100px"><EMBED
src=http://vi3nguoi.webng.com/Flash/light.swf width=1024 height=300 type=application/x-shockwave-flash
quality="./homenoeltext_files/high" menu="false" wmode="transparent"></DIV>
code sao băng
<div id=html1 align=center ><DIV id=Layer2 
style="Z-INDEX: 1; LEFT: 0px; WIDTH: 0px; POSITION: absolute; TOP: 0px; HEIGHT: 1px; CENTER: 100px"><EMBED
src=http://love.easyvn.com/_easyweb/web/image/39d.swf width=1024 height=300 type=application/x-shockwave-flash
quality="high" menu="false" wmode="transparent"></DIV>
Chúc thành công!Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét