Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2012

Tạo banner quảng cáo thay đổi ngẫu nhiên cho file flash trên blogger

Đoạn Scipt này có tác dụng tạo một banner quảng cáo flash hiển thị ngẫu nhiên, tức là banner quảng cáo flash sẽ bị thay thế bởi một quảng cáo flash khác ở cùng một vị trí khi refresh trang, hoặc khi bạn xem một trang mới. Hay nói cách khác, các mẫu quảng cáo đã hiển thị một cách ngẫu nhiên.
☼ Cách tiến hành thủ thuật1- Đăng nhập vào Blog2- Chọn Bố cục (Layout)
3-Tạo một widget HTML\JavaScript và chèn vào đoạn code bên dưới :

<script type="text/javascript">
var scrip = "script";
var mytimes=new Array(3)
mytimes[1]="https://dl-web.dropbox.com/get/Files%20SWF/Pamper_300x250.swf?w=43a793ca"
mytimes[2]="https://dl-web.dropbox.com/get/Files%20SWF/banner-lg-300x250.swf?w=49b45a7a"
mytimes[3]="https://dl-web.dropbox.com/get/Files%20SWF/banner-khacten-300x250.swf?w=da95e061"
var lt=Math.floor(Math.random()*mytimes.length);
if (lt == "")
lt = 1;

//random
var mynumbers=new Array()
mynumbers[1]="<embed type='application/x-shockwave-flash' width='300px' height='250px' src='"+mytimes[lt]+"' allowfullscreen='true' wmode='transparent'>"
var nb=Math.floor(Math.random()*mynumbers.length);
if (nb == "")
nb = 1;
document.write(mynumbers[nb]);
</script>

- Thay 3 link của file flash in đậm thành 3 link flash quảng cáo của bạn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét