Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Thay đổi màu nền mỗi khi load trang

Mặc định Blogger chỉ có một màu nền riêng biệt, nếu bạn muốn màu nền sẽ tự đổi màu khi bạn load trang thì bạn chỉ cần làm theo cách đơn giản sau:
Bạn đăng nhập vào Blog, chọn Thiết kế > chọn thêm tiện ích > thêm tiện ích HTML/Javacript và dán đoạn phía dưới vào và Lưu lại là xong
<script type="text/javascript">
var bgcolorlist=new Array("#ccc", "#FFFFcc", "#80FF80", "#EAEAFF", "#C9FFA8", "#F7F7F7", "#000", "#0000ff")
document.body.style.background=bgcolorlist[Math.floor(Math.random()*bgcolorlist.length)]
</script>
Bạn có thể thay đổi màu nền mình muốn bằng cách thay đổi các code màu đỏ.
Chúc bạn vui

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét