Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Code mở ra một tab, trang mới với khung tùy chỉnh


Đôi khi bạn click vào link để đến link đích [ trang mới ] việc này rất dễ, tuy nhiên để click và hiện ra với khuôn khổ độ rộng, độ cao theo tùy chỉnh của bạn xem ngay trên blog của mình mà không cần phải chuyển tab của trình duyệt, sau đây bạn có thể lấy code này để tham khảo:
Code:

<a href="Link cần đến"
title="" style="text-decoration:none"
onclick="window.open(this.href,'win2','width=800,height=600,menubar=yes,resizable=yes');
return false;">Chữ hiển thị</a>

Bạn có thể sửa đổi width: và height cho hợp lý khi liên kết đến trang nào đó mà bạn tùy chỉnh.
Chúc thành công!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét