Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

Xóa phần Đăng ký các bài đăng atom

Do Blogspot mặc định có đặt một link cuối trang nhìn không đẹp lắm. Vì vậy tôi xin giới thiệu với các bạn một vài cách để có thể xóa hoặc ẩn đi dòng liên kết Đăng ký: Đăng Nhận xét (Atom) làm cho blogspot của bạn trở nên đẹp hơn.
Cách 1. Đăng nhập Blogger, vào Thiết kế >> Chỉnh sửa HTML, chọn Mở rộng mẫu tiện ích.
Tìm (dùng Ctrl + F) và xóa dòng <b:include name='feedLinks'/>
Lưu Template và kiểm kết quả thử xem.
Cách 2. Đặt đoạn code bên dưới vào trước dòng ]]></b:skin>


.posts-feeds, .feed-links {display:none !important;visibility:hidden !important}

Cách 3. Tìm dòng code như bên dưới và xóa toàn bộ nó đi.
<b:includable id='feedLinksBody' var='links'>
<div class='feed-links'>
<data:feedLinksMsg/>
<b:loop values='data:links' var='f'>
<a class='feed-link' expr:href='data:f.url' expr:type='data:f.mimeType' target='_blank'><data:f.name/> (<data:f.feedType/>)</a>
</b:loop>
</div>
</b:includable>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét