Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

Đăng nhập cùng lúc nhiều tài khoản website trên Chrome

Swap My Cookies cho phép bạn đăng nhập vào nhiều tài khoản cùng lúc trên nhiều website và chuyển đổi qua lại giữa các tài khoản rất dễ dàng.

Do nhu cầu công việc nên bạn thường tạo nhiều tài khoản khác nhau trên các diễn đàn hay các dịch vụ thư điện tử của Gmail, Hotmail, Yahoo! Mail,… Tuy nhiên, trình duyệt web chỉ cho phép bạn đăng nhập vào một tài khoản duy nhất trong một thời điểm nhất định. Mỗi lần muốn đăng nhập vào một tài khoản khác, bạn phải đăng xuất khỏi tài khoản cũ rồi thực hiện lại việc đăng nhập. Điều này rất mất thời gian, đặc biệt khi bạn sử dụng nhiều tài khoản trên nhiều website khác nhau. Để giúp bạn “vượt khó”, Swap My Cookies hỗ trợ đăng nhập cùng lúc vào nhiều tài khoản trên không chỉ một mà nhiều website khác nhau.

Khi đăng nhập vào một website nào đó, một file cookie sẽ được tạo ra trên máy người dùng chứa thông tin đăng nhập. Những lần sau, trình duyệt sẽ lấy thông tin từ file cookie đó để điền vào form đăng nhập giúp bạn. Cách hoạt động của Swap My Cookies là hỗ trợ lưu toàn bộ cookie của các thẻ đang mở trên Google Chrome vào một vùng riêng. Mỗi lần đăng nhập vào tài khoản khác, Swap My Cookies sẽ lưu cookie chứa thông tin tài khoản này vào một vùng khác. Nhờ vậy, bạn có thể đăng nhập cùng lúc vào nhiều tài khoản. Khi muốn chuyển đổi tài khoản sử dụng, bạn chỉ việc chọn đúng vùng chứa cookie tương ứng.

Giả sử bạn có hai địa chỉ email trên Yahoo! Mail và Hotmail lần lượt là abc@yahoo.com, abc@hotmail.comxyz@yahoo.com,xyz@hotmail.com, mỗi email phục vụ cho một mục đích công việc khác nhau. Khi ở nhà thì bạn sử dụng abc@yahoo.com,abc@hotmail.com, và khi làm việc sử dụng xyz@yahoo.com, xyz@hotmail.com. Thay vì phải đăng nhập vào từng địa chỉ email rất mất thời gian, bạn có thể nhờ Swap My Cookies hỗ trợ bạn tạo ra hai vùng chứa cookie, một vùng chứa cookie của hai email công việc, vùng còn lại chứa cookie của hai email khi ở nhà. Khi muốn chuyển đổi tài khoản email sử dụng, bạn chỉ cần chọn vùng chứa cookie tương ứng. Bạn cùng có thể mở song song hai cửa sổ Google Chrome, mỗi cửa sổ sẽ sử dụng hai vùng cookie khác nhau.

Sau khi cài đặt, bạn nhấp vào biểu tượng hai cái bánh của Swap My Cookies và nhấn biểu tượng hình cờ lê.Tại trường Profiles, bạn nhấn biểu tượng hình cây viết tại hai profile có sẵn để đặt tên cho dễ nhận biết, ví dụ profile chứa cookie công việc tên Work, profile chứa cookie còn lại tên Home. Để tạo thêm nhiều profile khác, bạn nhấn New. Để xóa một profile, bạn nhấn vào biểu tượng hình thùng rác cạnh tên profile đó.


Xong, bạn đóng trang cấu hình Swap My Cookies lại, nhấn vào biểu tượng hai cái bánh, chọn tên profile muốn sử dụng. Sau khi chọn profile, toàn bộ thẻ đang mở trên trình duyệt được làm mới lại. Lúc này, bạn đăng nhập vào các diễn đàn hay email bình thường. Nếu muốn đăng nhập tiếp vào nhiều tài khoản khác, bạn lại nhấn vào biểu tượng hai cái bánh chọn tên profile muốn chuyển đổi sang. Kế đến, bạn tiến hành đăng nhập vào các tài khoản cần dùng. Mỗi lần bạn đăng nhập, toàn bộ cookie sẽ được lưu vào profile đã chọn. Do vậy, mỗi khi muốn đăng nhập vào tài khoản nào, bạn lại nhấn vào biểu tượng hai cái bánh, chọn tên profile chứa tài khoản cần sử dụng. Mỗi khi chọn profile, các thẻ đang mở được làm mới lại và tự đăng nhập vào tài khoản đã lưu.

Nếu muốn chuyển đổi profile bằng phím tắt, bạn vào trang cấu hình Swap My Cookies, đánh dấu vào ô Activate keyboard shortcuts. Khi cần chọn profile, bạn chỉ việc nhấn Ctrl + phím 1 đến 9 ứng với số thứ tự profile (profile đầu tiên là số 1). Ngoài ra tại trang cấu hình còn có các mục: Choose which profile to use everytime the browser starts (bắt buộc chọn profile sử dụng mỗi khi khởi động Google Chrome), Refresh tab after changing the profile (tùy chọn làm mới thẻ khi chuyển đổi profile), Delete cookies for all profiles (xóa toàn bộ cookie trên các profile).


Bạn tải tiện ích mở rộng Swap My Cookies cho trình duyệt Google Chrome tại đây. .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét