Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2013

Mở mọi liên kết trong Blog tại cửa sổ mới của trình duyệt

Tôi muốn chia sẻ một thủ thuật làm thế nào để làm cho tất cả các liên kết của Blog  sẽ mở trong cửa sổ mới khi ta click chuột vô liên kết tôi biết nó đã cũ nhưng tôi muốn đăng bài trên blog của tôi vì vậy tôi đăng : P nó cũng hữu ích cho người mới bắt đầu,  Để làm cho tất cả các liên kết mở cửa sổ mới thì rất đơn giản.
  • Chỉ cần đăng nhập vào Blogger,
  • Tới Template -> Edit HTML
  •  Tiếp tục .
  • Đánh dấu vào Expand Widget Template hộp Kiểm tra
  • CTL + F để tìm <head>
  • Và thêm đoạn code bên dưới vào sau nó
<base target='_blank' />

Lưu mẫu,tất cả các liên kết trong blog của bạn bây giờ sẽ mở trong tab mới hoặc cửa sổ mớiKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét