Thứ Ba, 19 tháng 2, 2013

Biến máy tính thành hệ thống an ninh Video

SecurityCam là một phần mềm giám sát mạnh mẽ và phát hiện chuyển động màn hình máy ảnh web (webcam) kết nối với máy tính, và cho phép người dùng để trông chừng trên tài sản của họ từ một vị trí cục bộ hoặc các vị trí từ xa thông qua Internet. Chương trình nằm đợi trong khu vực khay hệ thống, và chờ đợi cho một sự chuyển động ở phía trước webcam. Một khi sự chuyển động được phát hiện, SecurityCam bắt đầu quay video hoặc chụp ảnh . Chương trình có thể tùy chọn làm một số chức năng khác như phát lại một âm thanh để cảnh báo.Chuyển bất kỳ máy tính thành một hệ thống an ninh video SecurityCam giám sát mạnh mẽ và phần mềm phát hiện chuyển động màn hình máy ảnh web, kết nối với máy tính, và cho phép người dùng để trông giữ tài sản của họ từ một vị trí địa phương hoặc các vị trí từ xa thông qua Internet.
Trang chủ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét