Thứ Ba, 26 tháng 2, 2013

Tạo Nút Liên Kết Twitter Hiệu Ứng Bay Cho Blogger

Twitter là một trong các trang web mạng xã hội phổ biến nhất trên thế giới và các blogger có thể nhờ nó để quảng bá blog của họ. Vì vậy, ở đây mình xin được giới thiệu một Twitter Bird sẽ bay xung quanh blog của bạn. Twitter bay sống động bằng Javascript và khi bạn di chuyển lên hoặc xuống, twitter bay theo và đó chính là liên kết đến tài khoản Twitter của bạn khi độc giả kích chuột vào nó.
Muốn tạo chú chim xanh hay cậu bé kama(kunhfu)...vvv ta tiến hành như sau:
Đăng nhập Blog thêm tiện ích HTML/Javascript và dán code bên dưới vào
1-Chú chim xanh:
<script type="text/javascript" src="https://krdautocrazyblog.googlecode.com/files/TweetChimXanh.js"></script><script type="text/javascript"> var twitterAccount ="Dautocrazy"; var tweetThisText ="Dautocrazy.Blog"; tripleflapInit(); </script>
2-Chim xanh Giáng Sinh

<script type="text/javascript" src="https://krdautocrazyblog.googlecode.com/files/TweetGiangSinh.js"></script><script type="text/javascript"> var twitterAccount = "Dautocrazy"; var tweetThisText = "Dautocrazy.Blog"; tripleflapInit(); </script> 3-Kung Fu KaMe

<script type="text/javascript" src="https://krdautocrazyblog.googlecode.com/files/TweetKungfuKaMe.js"></script><script type="text/javascript"> var twitterAccount = "Dautocrazy"; var tweetThisText = "Dautocrazy.Blog"; tripleflapInit(); </script>
 4-Con Rồng

<script type="text/javascript" src="https://krdautocrazyblog.googlecode.com/files/TweetConRong.js"></script><script type="text/javascript"> var twitterAccount = "Dautocrazy"; var tweetThisText = "Dautocrazy.Blog"; tripleflapInit(); </script>
5-Man:

<script type="text/javascript" src="https://krdautocrazyblog.googlecode.com/files/TweetMan.js"></script><script type="text/javascript"> var twitterAccount = "Dautocrazy"; var tweetThisText = "Dautocrazy.Blog"; tripleflapInit(); </script>
6-Robot:


<script type="text/javascript" src="https://krdautocrazyblog.googlecode.com/files/TweetRobot.js"></script><script type="text/javascript"> var twitterAccount = "Dautocrazy"; var tweetThisText = "Dautocrazy.Blog"; tripleflapInit(); </script>
Thay DautoCrazy thành tài khoản đăng ký tweet của bạn
Thay Dautocrazy.Blog thành tiêu đề blog của bạn
Save lại là được
Lưu ý:Bạn phải đăng ký tài khoản Tweet nếu chưa có tài khoản Tweet thì vào: http://www.twitter.com/ để đăng ký

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét