Thứ Tư, 27 tháng 2, 2013

Thêm Twitter Follow Bằng Flash Cho Blogger


<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.buzzbuttons.com/BUTTON0/twitbutton.swf" width="150" height="150"><param name="movie" value="http://www.buzzbuttons.com/BUTTON0/twitbutton.swf" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="menu" value="false" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="flashvars" value="username=DautoCrazy" /><embed src="http://www.buzzbuttons.com/BUTTON0/twitbutton.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" width="150" height="150" menu="false" wmode="transparent" flashvars="username=DautoCrazy"></embed></object>
<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.buzzbuttons.com/BUTTON3/twitbutton.swf" width="150" height="150"><param name="movie" value="http://www.buzzbuttons.com/BUTTON3/twitbutton.swf" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="menu" value="false" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="flashvars" value="username=DautoCrazy" /><embed src="http://www.buzzbuttons.com/BUTTON3/twitbutton.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" width="150" height="150" menu="false" wmode="transparent" flashvars="username=DautoCrazy"></embed></object>
<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.buzzbuttons.com/BUTTON4/twitbutton.swf" width="150" height="150"><param name="movie" value="http://www.buzzbuttons.com/BUTTON4/twitbutton.swf" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="menu" value="false" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="flashvars" value="username=DautoCrazy" /><embed src="http://www.buzzbuttons.com/BUTTON4/twitbutton.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" width="150" height="150" menu="false" wmode="transparent" flashvars="username=DautoCrazy"></embed></object>
<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.buzzbuttons.com/BUTTON5/twitbutton.swf" width="150" height="150"><param name="movie" value="http://www.buzzbuttons.com/BUTTON5/twitbutton.swf" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="menu" value="false" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="flashvars" value="username=DautoCrazy" /><embed src="http://www.buzzbuttons.com/BUTTON5/twitbutton.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" width="150" height="150" menu="false" wmode="transparent" flashvars="username=DautoCrazy"></embed></object>
<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.buzzbuttons.com/BUTTON7/twitbutton.swf" width="150" height="150"><param name="movie" value="http://www.buzzbuttons.com/BUTTON7/twitbutton.swf" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="menu" value="false" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="flashvars" value="username=DautoCrazy" /><embed src="http://www.buzzbuttons.com/BUTTON7/twitbutton.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" width="150" height="150" menu="false" wmode="transparent" flashvars="username=DautoCrazy"></embed></object>
<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.buzzbuttons.com/BUTTON8/twitbutton.swf" width="150" height="150"><param name="movie" value="http://www.buzzbuttons.com/BUTTON8/twitbutton.swf" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="menu" value="false" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="flashvars" value="username=DautoCrazy" /><embed src="http://www.buzzbuttons.com/BUTTON8/twitbutton.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" width="150" height="150" menu="false" wmode="transparent" flashvars="username=DautoCrazy"></embed></object>
Thay DautoCrazy bằng tài khoản Twiter của bạn,và thay đổi kích thước theo ý mình.Nếu chưa có tài khoản Twitter thì Đăng ký Twitter tại:http://www.twitter.com/Dưới đây là bảng lấy trực tiếp code hoặc thêm tiện ích này vào lun Blog:1. Chọn Bất kỳ Flash Follow Me Nút Khi bạn muốn 2. Thay thế rohul786 Với Tên tài khoản Twitter của bạn 3. Tùy chỉnh Rộng Và Chiều Cao là bạn cần 4. Click vào nút Generate và cuối cùng click vào Add to Blogger nút để thêm widget này trên blog của bạn.OR 5. Nhấp vào nút Mã và Sao chép mã để sử dụng nó.

Các bạn cũng có thể vào TRANG NÀY để lấy huy hiệu Flash cho Blog của mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét