Thứ Năm, 7 tháng 2, 2013

Những bức ảnh thiên nhiên
r17-jpg[1286085714].jpg
Tác giả Marcin Kesek.
r18-jpg[1286085714].jpg
Ảnh của Ben McRae.
  
r19-jpg[1286085714].jpg
Vũ điệu của nước. Ảnh: Tut Bolank
r20-jpg[1286085714].jpg
Ảnh chụp ở núi Kirkjufell, Iceland. Ảnh của Mindcage.
r21-jpg[1286085714].jpg
Trong rừng. Ảnh của David Baker.
r22-jpg[1286085714].jpg
Ảnh của Sus Bogaerts.
r23-jpg[1286085714].jpg
Tác giả: Pink Sword.
r26-jpg[1286085714].jpg
Bình minh lên. Ảnh: John Fan.
r27-jpg[1286085714].jpg
Ảnh của Piotr Krol.
r28-jpg[1286085714].jpg
Tác giả: Christopher Schlaf .
r31-jpg[1286085714].jpg
Ảnh của Lesley van Loo.
r39-jpg[1286085714].jpg
Ảnh của Salvo Orlando.
  
r42-jpg[1286085714].jpg
Ảnh của Asit.
  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét