Thứ Tư, 27 tháng 2, 2013

Flash Hoa Sen đẹp trang trí cho blog

Sau đây mình xin chia sẻ với các bạn một số Flash về Hoa Sen một trong những loài hoa tôn quý của người Việt Nam ta
Trước tiên các bạn cần có code để chèn vào Blog, bạn copy đoạn code sau:
<embed bgcolor="#FFFFFF" height="400" width="590" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="Dán link file flash của bạn ở đây" type="application/x-shockwave-flash" ></embed>
MẪU 1
https://4c447061-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/tyniproblog/hoa_sen180x227.swf
 MẪU 2

https://4c447061-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/tyniproblog/hoasen1.swf
MẪU 3
https://4c447061-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/tyniproblog/Sen%20do%20dam.swf
MẪU 4

https://4c447061-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/tyniproblog/Sen%20do%20trang.swf
MẪU 5

https://4c447061-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/tyniproblog/Sen%20hong%201.swf
MẪU 6

https://4c447061-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/tyniproblog/Sen%20hong%202.swf
MẪU 7

https://4c447061-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/tyniproblog/Sen%20hong%20dam.swf
MẪU 8

https://4c447061-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/tyniproblog/Sen%20hong%20lam.swf
MẪU 9

https://4c447061-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/tyniproblog/Sen%20trang%202.swf
MẪU 10

https://4c447061-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/tyniproblog/Sen%20trang%20lam.swf
MẪU 11

https://4c447061-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/tyniproblog/Sen%20vang%201.swf
MẪU 12

https://4c447061-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/tyniproblog/Sen%20vang%202.swf

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét