Thứ Tư, 27 tháng 2, 2013

Chèn trạng thái online/offline yahoo vào website, blog

Bạn có muốn chèn trạng thái yahoo của mình lên website / blog thật là đẹp
Mọi người có thể thấy bạn online/offline khi nào mà chat chit, hoặc chèn vào trang mua sắm để có thể hỗ trợ trực tuyến ai đó ...
( Chỉ online và offline thôi nên tha hồ mà ẩn nick nhé )

Hướng dẫn:
1.Bạn chọn hình nào đẹp nhất trong danh sách hình bên dưới,
2. Thay NICK_CUA_BAN thành tên nick yahoo của bạn, sau đó chèn đoạn code HTML này vào website/blog của bạn.

Ví dụ nick yahoo mình là nazu.dauto mình chọn hình số 14. Vậy code HTML để mình chèn vào website/blog là: <img src='http://opi.yahoo.com/online?u=nazu.dauto&m=g&t=14'/>

1.<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=1'/>


2.<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=2'/>

3.<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=3'/>

4.<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=4'/>

5.<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=5'/>

6.<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=6'/>

7.<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=7'/>

8.<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=8'/>


9.<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=9'/>

10.<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=10'/>

11.<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=11'/>

12.<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=12'/>

13.<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=13'/>

14.<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=14'/>

15.<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=15'/>

16.<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=16'/>

17.<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=17'/>

18.<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=18'/>

19.<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=19'/>

20.<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=20'/>

21.<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=21'/>

22.<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=22'/>

23.<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=23'/>

24.<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=NICK_CUA_BAN&m=g&t=24'/>
Chúc bạn thành công!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét