Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2013

Sử dụng Fileden.com để upload file Flash và CSS

Hiện nay, có rất nhiều web để up load.

Giờ mình sẽ chỉ cho mọi người cách reg acc và upload Flash và file CSS trên http://fileden.com/ . Host này khá hay, tốc độ upload và download cũng khá ổn định.
Trước tiên, chúng ta cần phải vào http://fileden.com .
++ Reg acc:
1. Click vào REGISTER hoặc click vào CREATE ACCOUNT

để đăng kí 1 tài khoản trên web này.

2. Sau đó, bạn chọn phần FREE ACCOUNT rồi click vào SELECT THIS PLAN.


3. Điền thông tin tài khoản ( kô được trùng và phải đủ 4 char trở lên nhé! ^^)4. Sau khi điền thông tin đầy đủ, click vào REGISTER để hoàn tất.
5. Nếu hiện ra bảng này---> bạn đã reg acc thành công!

Thật dễ dàng phải hok nào! :P
Sau đó hệ thông sẽ gửi mail về địa chỉ Yahoo của bạn, bạn chỉ cần đăng nhập vào mail mà mình đã đk ở trên rồi nhận mail mới từ hệ thống. ---> kích hoạt tài khoản--> Done.

Còn upload thì ta đăng nhập trang web click vô tải lên và chọn file từ máy tính nhấn upload(tải lên).Sau khi tải thành công file của bạn sẽ xuất hiện trong album của mình và ta chuột phải vô file và chọn property nó sẽ hiện bảng như bên dưới
Click vào URL để lấy link.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét